CS Projekt, s.r.o., 5.května 112, 339 01 Klatovy, Česká republika, IČ: 26405121, DIČ: CZ26405121

Aktuality

4. září 2007

Přidána fotogalerie výrobků.

5. září 2006

Spuštěna nová verze stránek CS Projekt, s.r.o.

Licí pánve

Licí pánve

Licí pánve jsou určené pro manipulaci s tekutým kovem a pro odlévání běžně používaných kovů (litina, ocel, měď, hliník, zinek). Části pánví, které jsou vystavené účinkům tepla z taveniny jsou vyrobené z kotlového plechu, svary a nosné části závěsů jsou podrobeny zkouškám na zjištění povrchových vad. Součástí dodávky jsou mimo jiné i protokoly dokladující použitý materiál a výsledky vykonaných zkoušek.

Pánve jsou vybaveny jednou či dvěma vylévacími hubičkami. Do velikosti 100dm3 jsou pánve dodávány s víky, zamezující chladnutí taveniny. Pánve se sklápějí pomocí převodovek. U velikostí 16, 25 a 40 dm3 jsou sklápěny ruční pákou.

Na zvláštní přání může být k ručně ovládaným převodovkám doplněn pohon pneumatický, případně elektrický.

Podle konstrukce a způsobu použití se pánve dělí na několik základních typů:

 • hrncové
 • bubnové
  • Jsou určené pro manipulaci s taveninami a pro odlévání běžně používaných kovů. Oba typy jsou určené pro převážení jeřábem, ale je možno je dodat v úpravě pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Vylévání taveniny se děje naklápěním pánve ručně nebo pomocí samosvorné šnekové převodovky.
 • zátkové
  • Obdobné konstrukce jako hrncové, ale vylévání kovu se děje otvorem ve dně, zavíraným ručně ovládanou zátkou.
 • čajníkové
  • Součástí vyzdívky čajníkových pánví je speciální přepážka před vylévací hubičkou, která umožňuje vylévání taveniny od dna, struska zůstává na povrchu a vylévá se s posledním zbytkem taveniny jako odpad.
 • očkovací
  • Svým tvarem jsou uzpůsobené pro modifikaci litiny hořčíkem, nebo jinými prvky.
 • ruční
  • Pro přenášení malého objemu taveniny jsou určené ruční pánve buď pro nesení jedním, nebo dvěma pracovníky.

Zdvihací zařízení pro licí pánve

Zdvihací zařízení je určeno pro zdvih licí pánve o obsahu taveniny do 400kg a je umístěné zpravidla na závěsné drážce, která umožňuje jeho převoz včetně pánve. Zdvihání a spouštění pánve se děje pomocí hřebenové tyče a převodovky. Pohon převodovky může být ruční pomocí ručního kola, nebo mechanický pomocí elektropřevodovky.

Zvláštní variantou zdvihacího zařízení je licí přístroj.

Tabulka standardních velikostí

Objem v dm3 hrncové bubnové zátkové čajníkové očkovací ruční obsluh. 1 prac. ruční nesené na vidlici
0,8           X  
1,6           X  
2           X  
2,8           X  
3,15           X  
5,6             X
7,1             X
9,0             X
11,2             X
12,5             X
16 X            
25 X            
40 X     X X    
63 X X   X X    
100 X X   X X    
160 X X   X X    
250 X X X X X    
300         X    
400 X X X X X    
500 X   X X X    
630 X   X X      
800 X   X X      
1000 X   X X      
1250 X   X X      

Na požádání zašleme rozměrové náčrtky jednotlivých typů a velikostí.

Tabulka hustot běžně používaných tavenin

Tavenina hliník litina zinek ocel měď olovo
Hustota kg.dm-3 2,4 6,8 6,9 7,1 7,6 10,5